Välkommen till Gemba Consulting

Vi erbjuder konsulttjänster till producerande företag och går under kortare perioder även in i befintlig organisation som produktionschef, produktionstekniker eller projektledare. Kunder vänder sig till oss när de står inför komplexa utmaningar som kräver praktisk erfarenhet och konkreta resultat. Med vår fleråriga erfarenhet av produktionsledning och modern produktionsteknik samt med ett praktiskt arbetssätt hjälper vi till att skapa engagemang och resultat!

Vad gör oss annorlunda

Vi hjälper kunden nå resultat genom att ge dem förmågan att skapa förändring men viktigast av allt, vi hjälper dem igenom hela processen.

Gemba är platsen att besöka för att nå framgång!

Om oss

Alla företag behöver regelbundet se över sin verksamhet och organisa- tion samt genomföra större eller mindre förändringar. De flesta företag har en stor potential att förbättra sin effektivitet och på detta sätt säker- ställa framtida utveckling och lönsamhet. Men det behövs alltid en drivkraft och det är där Gemba Consulting kan erbjuda sina tjänster.

Gemba Consulting är ett konsultföretag som erbjuder drivkraft till proucerande företag.

Vi har lång erfarenhet från ledande befattningar, teknik, ekonomi, personal och administration vilket ger oss ett brett spektra av erfarenheter. Vi har sedan slutet av 90-talet huvudsakligen arbetat med förändringsarbete i producerande företag.

Vi är vana att kommunicera både med personalen i fabriken och med ledningen. Med vår praktiska erfarenhet överblickar vi snabbt styrkor och svagheter.

Gamba är en japansk term och betyder bokstavligen "där det händer".
Vår Affärsidé - Att vara en drivande resurs i producerande företag

Våra tjänster

Varje arbetsplats har sina specifika behov och sin alldeles egen utveck- lingspotential. Därför utgår vi alltid ifrån kundens egna önskemål och behov samt den nivå där kundens organisation befinner sig.

Resurs vid förändringsarbete

Vi skiljer på att skapa och utveckla en fungerande organisation. Vi tror att en organisation måste vara i balans och besatt med rätt kompetens för att kunna utvecklas.

  • * Vi identifierar styrkor och svagheter
  • * Vi förser organisation med kompetens
  • * Vi sätter mål och följer upp
  • * Vi leder organisationen genom alla steg

Inhopp i befintlig organisation

Vid arbetstoppar, växtvärk, vakanser eller andra förändringar i verksamheten kan vi under kortare perioder gå in som:

Produktionschef
Beroende på företagets situation kan vi antingen förvalta organisa- tionen eller utveckla den fram tills att ordinarie tar vid.
Produktionstekniker
Vi ser över materialflöden, mäter upp utnyttjande och kassationer samt föreslår åtgärder.
Projektledare
Leder större upphandlingar/ombyggnader och/eller installationer.

Referenser

                                    

                       

                   

                                                                 

       

 

Kontakt

Gemba Consultning AB
Ljungbyvägen 118 B
302 56 Halmstad
Tel vxl +46(0)35 12 32 90
E-mail info@gembaconsulting.se

CV Bo Larsson 

Kalender Bo Larsson Kalender

Bo

Bo Larsson - Företagskonsult
Tel dir +46(0)35 12 32 91
E-mail bo@gembaconsulting.se

Eva

Eva Larsson - Administration
Tel dir +46(0)35 12 32 92
E-mail eva@gembaconsulting.se